Video – Úhelníky

Pro náš youtube kanál jsem natočili další video. Tentokrát vám vysvětlím jak se správně používají úhelníky.

Wiki: Úhelník má dvě ramena: jedno kratší, jedno delší, a tyto ramena jsou vzájemně v pravém úhlu. Nejrozšířenější úhelník je úhelník příložný, který na své kratší straně má zvenku příložný doraz, takže kratší strana má profil T. Úhelník se položí na desku příložným dorazem ke hraně desky a delší strana pak ukazuje pravý úhel oproti hraně desky. Podle této delší strany se pak rýsuje přímka, podle které se provede pravoúhlý řez.